Retorik och didaktik

Kursen avser att ge dels en överblick över retorisk didaktik ur ett retorikhistoriskt perspektiv, dels ge inblickar i aktuell forskning i ämnet. En central fråga är hur den retorikens modeller för inlärning, såsom progymnasmata, topiklära etc. kan omsättas i dagens pedagogiska verksamheter.

Rörande litteraturen: utbyten eller tillägg kan förekomma, läslistan fastställs slutgiltigt efter samråd med examinator. En stor del av texterna finns tillgängliga på Karin Boye-biblioteket, eller kan lånas via forsknings/folk-bibliotek (eller köpas i bokhandel). Tidskrifter finns tillgängliga på Carolina. Vissa texter, markerade med en asterisk (*) återfinns också i ett kurskompendium som kan köpas på institutionen.

Litteraturlista

Billings, Simone & White, Fred: The Well-Crafted Argument. A Guide and Reader, Boston & New York 2002, kap. II:1, “What is the Impact of Cyberspace Technology on Education?”, s. 215-254 (39 s.)

Eriksson, Anders: Retoriska övningar. Aftonios’ Progymansmata, Lund 2002, s. 13–87 (74)

Hansson, Stina: Salongsretorik. Beata Rosenhane (1638–74), hennes övningsböcker och den klassiska retoriken, Göteborg 1993, s. 61–71, s. 175–209 (44 s.)

* Johannesson, Kurt: ”Quintilianus – ’ungdomens bäste lärare’”, i Konsten att informera och övertyga. En antologi om pedagogik, text och retorik, red. Staffan Selander & Boel Englund, Stockholm 1994, s. 13–24 (11 s.) (Kompendium)

Nyström, Bertil: ”Retorik och inlärning enligt Institutio oratoria”, i Konsten att informera och övertyga. En antologi om pedagogik, text och retorik, red. Staffan Selander & Boel Englund, Stockholm 1994, s. 25–40 (15 s.)

Progymasmata. Retorikens bortglömda text- och tankeform, red. Stina Hansson, Åstorp 2003, s. 7-18, s. 137-193, s. 313-329 (83 s.)

Progymnasmata. Greek Textbooks of Prose Composision and Rhetoric, ed. George A. Kennedy, Atlanta 2003, s. ix–xvi, s. 1–15 (20 s.) (Kompendium)

Rhetorica Scandinavica nr 38/2006, Tema: ”Retorikens didaktik och didaktikens retorik”, ca 90 s.

*Rhetorical Theory by Women Before 1900, ed. Jane Donawerth, Boston 2002, Hanna More: s. 109–110, s. 115–129 och Harriet Keeler & Emma Davis: s. 267–270 (18 s.) (Kompendium)

Quintilianus: Den fulländade talaren, övers. fr. latinet av Bengt Ellenberg, Stockholm 2002 (190 s.)

Wolrath Söderberg, Maria: Finns det genvägar till klokhet? Retorik som konsten att överväga, Lund 2003 (210 s.)