Masterprogram i skandinavistik 2020/2021

Bild för Masterprogram i skandinavistik 2020/2021
Anmälan

Är ditt mål ett yrke inom kulturförmedling? Eller vill du arbeta som översättare, tolk eller informatör? Då kan masterprogrammet i skandinavistik vid Uppsala universitet vara något för dig. Programmet kan ge dig möjligheter att arbeta inom såväl statlig förvaltning som i organisationer och internationella affärsföretag. Programmet öppnar även för karriärvägar inom skolan eller för fortsatt akademisk verksamhet.

Om programmet

Skandinavistik är ett väletablerat ämne utomlands, till exempel i Tyskland och Nordamerika, och masterprogrammet i skandinavistik ger dig en unik möjlighet att även i Sverige tvärvetenskapligt studera nordiska språk, nordisk litteratur, historia och kultur samt realia. I programmet får du ingående och kritiskt arbeta med frågor som rör både historiska och nutida uttryck hos, samt likheter och skillnader mellan de nordiska språken och deras litteratur.

Under programmet uppmuntras kontakter inom det rika nätverk av skandinavister som finns i Europa och Nordamerika. Vi ser gärna att du läser åtminstone en termin utomlands.

Programmet ger en god grund för vidare forskarstudier, men även goda karriärmöjligheter inom områden som involverar kulturförmedling. En masterexamen i skandinavistik öppnar för yrken som översättare, tolk, och informatör såväl inom statlig förvaltning som i näringslivet.

Masterprogrammet ges i samarbete mellan litteraturvetenskapliga institutionen och institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med skandinavistik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Under den första terminen läses två obligatoriska kurser och arbetet med examensarbetet inleds. Programmet startar med en avancerad introduktionskurs i språk och litteratur, där du träffar lärare inom ämnena litteraturvetenskap och nordiska språk. Obligatorisk under första terminen är även en kurs i metod och teori (antingen i litteraturvetenskap eller svenska).

Under programmets andra termin läses den obligatoriska kursen Sjunget, sagt och skrivet: Svenska uttrycksformer 1600 till nutid. Du har även möjlighet att läsa Svensk 1700-talskultur i europeiskt perspektiv, samt två valfria kurser från antingen historisk-filosofiska eller språkvetenskapliga fakultetens breda utbud.

Du som läser det tvååriga programmet läser kurserna Filmiska adaptioner av nordisk litteratur, samt Vetenskapligt skrivande på svenska. Du kan skräddarsy utbildningen genom val av kurser från de bägge fakulteterna. Det tvååriga programmet ger även möjlighet till praktik. Du väljer själv inom vilket ämne du vill skriva din uppsats.

Kurser inom programmet

Ettårig magisterexamen, 60 hp
Termin 1
Introduktionskurs i nordiska språk och nordisk litteratur, 7,5 hp (obligatorisk)
Teori och metod (antingen inom litteraturvetenskap eller nordiska språk), 7,5 hp (obligatorisk)

Termin 2
Sjunget, sagt och skrivet. Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag, 7,5 hp(obligatorisk)
Svensk 1700-talskultur i europeiskt perspektiv, 7,5 hp

Under termin ett väljer du examensarbete antingen med inriktning mot litteraturvetenskap 30 hp eller svenska 15 hp. Du väljer själv under vilka terminer uppsatsarbetet ska skrivas. En uppsats med inriktning mot litteraturvetenskap 30 hp fördelas lämpligen med 15 hp termin ett och 15 hp termin två. Om du väljer att skriva uppsats med inriktning mot svenska, så kan skrivandet förläggas antingen till termin ett eller två. Förutom ovanstående kurser kan du välja valfria kurser inom historisk-filosofiska respektive språkvetenskapliga fakultetens utbud av kurser på avancerad nivå.

Tvåårig masterexamen, 120 hp
Termin 1
Introduktionskurs i nordiska språk och nordisk litteratur, 7,5 hp (obligatorisk)
Teori och metod (antingen inom litteraturvetenskap eller nordiska språk) 7,5 hp (obligatorisk)

Termin 2
Sjunget, sagt och skrivet. Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag, 7,5 hp (obligatorisk)
Svensk 1700-talskultur i europeiskt perspektiv, 7,5 hp

Termin 3
Svenskans variation, 7,5 hp
Filmiska adaptioner av nordisk litteratur, 7,5 hp
Vetenskapligt skrivande på svenska, 7,5 hp

Under termin ett väljer du examensarbete antingen med inriktning mot litteraturvetenskap 45 hp eller svenska 30 hp. Du väljer själv under vilka terminer uppsatsarbetet ska skrivas, och valfria kurser väljs därefter. Utöver ovanstående kurser kan du välja valfria kurser inom historisk-filosofiska respektive språkvetenskapliga fakultetens utbud av kurser på avancerad nivå. En av dessa valfria kurser ska vara historiskt inriktad, en kan utgöras av praktik.

Om undervisningen

Undervisning äger rum i Uppsala i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och handledning. All undervisning genomförs av aktiva forskare i retorik och litteraturvetenskap. Stor vikt läggs vid det skrivna ordet och flera uppsatser av varierande omfång skrivs under hela utbildningen. De valbara kurserna finner du i fakultetens hela utbud av kurser och de anknyter i regel till respektive lärares forskningsområden och specialkompetens. För dig som läser det tvååriga programmet finns även möjlighet till praktik.

Studera utomlands

Inom programmet uppmuntras du att göra åtminstone en utbytestermin vid ett utländskt universitet. Passa även på att under utbildningen knyta kontakter inom de rika nätverk av skandinavister som finns i Europa och Nordamerika.

Karriär

Programmet ger möjligheter att arbeta med kulturförmedling i vid mening, samt som översättare, tolk eller informatör inom såväl statlig förvaltning som i organisationer och internationella företag. Programmet öppnar även för karriärvägar inom skolan, samt för vidare forskarstudier.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i skandinavistik

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5064 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde inklusive 60 hp skandinavistik (dvs. språkliga eller litterära studier i danska, isländska, norska eller svenska).

Dessutom krävs kunskaper i svenska (alternativt danska eller norska) motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå och i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Jon Viklund

jon.viklund@littvet.uu.se

018-471 29 25

Otto Fischer

otto.fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

018-471 2950

info@littvet.uu.se