Litteraturvetenskapliga institutionen

Vid institutionen finns två huvudämnen: litteraturvetenskap och retorik. Inom båda ges utbildning på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning. Dessutom ansvarar institutionen för de litterära momenten inom ämneslärarutbildningen i svenska.

Institutionen är inte bara en framgångsrik grundutbildningsmiljö med bland annat ett kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation. Den är också mycket forskningsstark och har för närvarande nio professorer.

Uppsalaforskningen inom litteraturvetenskap är sannolikt landets bredaste. Vidden gäller tid och rum men också teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både svensk och utländsk litteratur. Vissa profilområden är formaliserade, och en särskild avdelning för litteratursociologi har funnits sedan 1965.

Vid institutionen gjordes de pionjärinsatser som medförde att ämnet retorik väcktes till liv i början av 1980-talet. Numera är forskningen i ämnet omfattande, såväl vad gäller retorikhistoria som modern talekonst. Forskningen är organiserad inom Avdelningen för retorik.

Förutom under fliken forskning förtecknas pågående forskning på de personliga hemsidorna.

litteratu´r (latin litteratu´ra 'alfabet', 'bokstavsskrift', 'skrift(lig framställning)', 'grammatik', 'språkvetenskap', av li´ttera 'bokstav'), här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.

litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

retorik (grekiska rhētorikē´ (te´chnē), av rhētoriko´s 'talar-', av retor), dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna. […] I den moderna retoriken studerar man det offentliga språket i äldre och nyare tider med modeller från den klassiska retoriken samt modern lingvistik och kommunikationsforskning.

Ur Nationalencyklopedien

 

Välkommen till Litteraturvetenskapliga institutionen!

 

Nyheter

November 2014

 - Boken Sverige i tiden: Berättelser från ett levande land släpps söndagen 30/11, kl. 12.30, på Historiska museet. Författare är bl.a. Annie Linnéa Mattsson.

- David Gedin föreläser lördagen 29/11, kl. 15, på Strindbergsmuseet: "En strippad Strindberg".

- Releasefest - torsdagen 27/11, kl. 17.00, i Humanistvillan, Stockholms Universitet - för de båda volymerna från den XVIII:e Strindbergskonferensen 2012 i Stockholm Arvet efter Strindberg / The Strindberg Legacy, red. David Gedin, Roland Lysell, Willmar Sauter, Per Stam och Strindberg on International Stages / Strindberg in Translation.

- Nu bok utgiven: Samtalets retorik. Belevade kulturer och offentlig kommunikation i svenskt 1700-tal. Författare är Ann Öhrberg.

- Ny bok utgiven: Pedagogikens idéhistoria. Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år. Författare är Anders Burman.

- Ny bok utgiven: Upplysningskritik. Redaktör är bl.a. Anders Burman.

Oktober 2014

- Ny bok utgiven: Tillsammans. Politik, filosofi och estetik på 1960- och 1970-talen. Redaktör är bl.a. Anders Burman.

- Frida Buhre medverkar som domare och coach i Utbildningsradions program Retorikmatchen. Serien sänds fr.o.m. den 14 oktober i SVT:s Barnkanalen (tisdagar 19.20), och i SR:s P4 (lördagar kl 11:33).

September 2014

- Ny bok utgiven: Retorisk kritik. Redaktörer är Otto Fischer, Patrik Mehrens och Jon Viklund.

- Ny monografi utgiven: Carl Peter Thunberg, Botanist and Physician: Career-Building across the Oceans in the Eighteenth Century. Författare är Marie-Christine Skuncke.

- Ny bok utgiven: "Darum ist die Welt so groß": Raum, Platz und Geographie im Werk Goethes. Medredaktör är Mattias Pirholt.

- Ny bok utgiven: Med fjädern från en kerubs vinge. Studenten Erland Hofstens passionsepos "Ett Rimm" (1677). Textutgåva med inledning och förklaringar. Författare och textutgivare är Lars Burman.

Kalendarium

För utförligare information om seminarierna nedan och information om Högre liberal arts-seminariet på Campus Gotland, läs och ladda ned Bulletinen!

November 2014

Tisdagen den 25 november

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap
Kl. 15.15–17.00 (obs tiden och dagen!)
Lokal: 6-K1031
Ventilering av Karl Berglunds licentiatavhandling Mordens marknad. Två litteratursociologiska studier i den samtida svenska deckargenren. Opponent: Kristina Lundblad, Lunds universitet.

Onsdagen den 26 november

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
Kl. 16.15–18.00 (obs tiden!)
Plats: Engelska Parken Humanistiskt Centrum, hus 2 rum 0047 (”F 2”).
Docent Lars Berglund och fil. dr Stefano Fogelberg Rota, Uppsala: ”Sverige och Italien under frihetstiden: Svenska resenärers intryck”. Seminariet anordnas i samarbete med Musikvetenskapliga institutionen.

Onsdagen den 27 november

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap
Kl. 15.15-17.00
Lokal: 6-0022
“Negotiating Motherhood in Contemporary Society: Medical, Fictional and Media Discourses”. Margaretha Fahlgren och Anna Williams presenterar ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt under planering med deltagare från litteraturvetenskap, genusvetenskap och medicinsk forskning.

December 2014

Torsdagen den 4 december

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap
Kl. 15.15–17.00
Lokal: Meddelas senare.
“Hur styr Selma Lagerlöf läsarens engagemang? En studie av första kapitlet i Kejsarn av Portugallien”. Carin Östman, universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk, inleder. Närmare information kommer snart.

Onsdagen den 10 december

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
Kl. 16.15–18.00 (obs tiden!)
Plats: Seminariet äger rum i den vackra Boksalen på Carolina.
Uppsala Universitetsbibliotek bjuder in 1700-talsseminariets deltagare till en presentation av den digitala plattformen "ALVIN" och dess potential för 1700-talsforskare.