Department of literature

Two main subjects are studied at the department: Literature and Rhetoric. The former subject comprises both Comparative Literature and Swedish/Scandinavian Literature. The department also teaches the literary courses within the Teacher's training in Swedish.

The department is one of the leading Swedish research settings within its fields. Scholarly interests are wide. Six focus areas are defined: 18th century studies, Writer Identity and Earning a Living, Gender, History of Rhetoric, Textual Criticism and Empirical studies of the reading process.

Our center for Sociology of Literary is the only one of its kind in Scandinavia.

About a fourth of the research output deals with non-Swedish literature and rhetoric.

Studies at both undergraduate and graduate levels are generally conducted in Swedish. However, published dissertations are frequently written in English and occasionally in other languages.

 

litteratu´r (latin litteratu´ra 'alfabet', 'bokstavsskrift', 'skrift(lig framställning)', 'grammatik', 'språkvetenskap', av li´ttera 'bokstav'), här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.

litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

retorik (grekiska rhētorikē´ (te´chnē), av rhētoriko´s 'talar-', av retor), dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna. […] I den moderna retoriken studerar man det offentliga språket i äldre och nyare tider med modeller från den klassiska retoriken samt modern lingvistik och kommunikationsforskning.

Ur Nationalencyklopedien

 

Welcome to the Department of Literature!

 

 

 

Vikariat som kursadministratör

Vi söker en kursadministratör på heltid i ett år.
Sista ansökningsdag: 11 maj.

Klicka här för mer information.

DISPUTATION

Fredagen den 4 april, kl. 13.15

 


Lokal: Ihresalen

Peter Lind lägger fram sin avhandling "Strunt alt hvad du orerar" Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden.

Opponent:
Professor emeritus Lars Lönnroth, Göteborg

Ordf.:
Prof. Otto Fischer, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala

Välkomna!

 

 

 

Campus Gotland

Litteraturvetenskapliga institutionen kommer snart finnas på Campus Gotland. Vi deltar i Liberal Arts-programmet fr o m ht 2013!

Se filmerna om Campus Gotland och om Liberal Arts.

 

Rymden fylld av drömmar

Den 14 juni 2012 avslutades Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet med en examensfest. För detta traditionella akademiska tillfälle hade Torsten Pettersson, litteraturprofessor och författare, inbjudits att skriva en dikt. Den reciterades av honom vid festen och återges här i sin helhet.

Rymden fylld av drömmar. Epilog vid examensfesten i Uppsala 2012

 

 

Bilder från examensfirandet för kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation 14/6-12

Nyheter

Institutionen gratulerar

Professor em. Lena Kåreland

Institutionen gratulerar

Professor Thure Stenström

Institutionen gratulerar

Anna Williams

 

Institutionen gratulerar

Johan Svedjedal

 

Institutionen gratulerar

Doktorand Moa Holmqvist och professor em. Lena Kåreland

Institutionen gratulerar

Mika Hietanen som har tilldelats 2013 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.

Institutionen gratulerar

Kurt Johannesson

Gå till RSS