Litteraturvetenskapliga institutionen

Vid institutionen finns två huvudämnen: litteraturvetenskap och retorik. Inom båda ges utbildning på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning. Dessutom ansvarar institutionen för de litterära momenten inom ämneslärarutbildningen i svenska.

Institutionen är inte bara en framgångsrik grundutbildningsmiljö med bland annat ett kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation och möjlighet att inom masterprogrammet i humaniora läsa en studiegång med inriktning mot förlagskunskap. Den är också mycket forskningsstark och har för närvarande nio professorer.

Uppsalaforskningen inom litteraturvetenskap är sannolikt landets bredaste. Vidden gäller tid och rum men också teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både svensk och utländsk litteratur. Vissa profilområden är formaliserade, och en särskild avdelning för litteratursociologi har funnits sedan 1965.

Vid institutionen gjordes de pionjärinsatser som medförde att ämnet retorik väcktes till liv i början av 1980-talet. Numera är forskningen i ämnet omfattande, såväl vad gäller retorikhistoria som modern talekonst. Forskningen är organiserad inom Avdelningen för retorik.

Förutom under fliken forskning förtecknas pågående forskning på de personliga hemsidorna.

litteratu´r (latin litteratu´ra 'alfabet', 'bokstavsskrift', 'skrift(lig framställning)', 'grammatik', 'språkvetenskap', av li´ttera 'bokstav'), här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.

litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

retorik (grekiska rhētorikē´ (te´chnē), av rhētoriko´s 'talar-', av retor), dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna. […] I den moderna retoriken studerar man det offentliga språket i äldre och nyare tider med modeller från den klassiska retoriken samt modern lingvistik och kommunikationsforskning.

Ur Nationalencyklopedien

 

Välkommen till Litteraturvetenskapliga institutionen!

 

Nyheter

November 2015

- Ny artikel av Sigrid Schottenius Cullhed publicerad: "Reading Textual Patchwork", i boken Weben und Gewebe in der Antike / Texts and Textiles in the Ancient World.

- Boken Psychagogia - konsten att leda själar av Mats Rosengren ges ut i en andra utgåva.

- Professor emeritus Conny Svensson presenterar 1 december sin bok En berättelse om två städer på Uppsala stadsbibliotek. Läs mer.

- Ny bok utgiven: Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia. Ann-Sofie Lönngren är medredaktör.

- Boken Kladd, utkast avskrift. Studier av litterära tillkomstprocesserpresenteras på Carolina Rediviva tisdagen den 17 november kl. 16.30. Redaktörer är Paula Henriksson och Jon Viklund.

Oktober 2015

- Ny artikel av Jerry Määttä publicerad i Culture Unbound: "Keeping Count of the End of the World: A Statistical Analysis of the Historiography, Canonisation, and Historical Fluctuations of Anglophone Apocalyptic and Post-Apocalyptic Disaster Narratives”.

- Ny artikel av Jerry Määttä publicerad i Aftonbladet: "Biten av zombier. Därför invaderar de levande döda populärkulturen".

- Ny bok publicerad: Kladd, utkast, avskrift. Studier av litterära tillkomstprocesser. Redaktörer: Paula Henrikson & Jon Viklund.

- Regeringen har utsett Margaretha Fahlgren till utredare för att se över dagens system för hantering av misstänkt forskningsfusk, läs pressmeddelande.

September 2015

- Ny antologi publicerad: Brott, kärlek, främmande världar - Texter om populärlitteratur. Jerry Määttä är en av två redaktörer.

- Ny bok publicerad: City of the Soul: The Literary Making of Rome. Stefano Fogelberg Rota är en av två redaktörer.

Augusti 2015

- Sigrid Schottenius Cullhed medverkar i Sveriges Radio P1:s program Godmorgon världen: "Litterärt återbruk från Oidipus till Salander".

- Ny artikel av Mattias Pirholt publicerad i Germanisch-Romanische Monatsschrift 65 (2015), s. 149-163: "Am Rande der Kunst. Arabeske, Ornament und die Heteronomie der Ästhetik Goethes".Fler nyheter ...

Inför terminsstart

Under menyn Student finns allmän information om t.ex. Studentkonto, registrering, examination, uppsatsskrivande m.m. Där finns också kontaktuppgifter till studieadministratörerna.

Kursspecifik information (registrering, schema, lärare, litteratur m.m.) för alla institutionens kurser finns i Studentportalen: sök aktuell kurs i sökrutan! Länkar till terminens kurser i Studentportalen finns också under sidan Terminens kurser.

Doktorandkurser

För doktorandkurser aktuell termin, gå till sidan Forskarutbildning.

Internationella samarbeten

Sedan den 1 juli 2013 har Litteraturvetenskapliga institutionen ett avtal om samarbete kring forskning och undervisning med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab vid Köpenhamns universitet. Läs mer på sidan Internationella samarbeten!

Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL)

Under 2015 och 2016 delas redaktionen för Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL) mellan Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola. Till TfL:s hemsida!

Genvägar

Kalendarium

I månadsbladet Bulletinen finns också information om seminarierna: Bulletinen (november).


Till det fullständiga kalendariet ...


Noden Kultur-Demokrati-Medborgarskap erbjuder seminarier öppna för alla intresserade. Noden är ett samarbete mellan Litteraturvetenskapliga institutionen, Institutionen för ABM samt Centrum för genusvetenskap. För mer information, se Kultur-Demokrati-Medborgarskap.