Litteraturvetenskapliga institutionen

Vid institutionen finns två huvudämnen: litteraturvetenskap och retorik. Inom båda ges utbildning på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning. Dessutom ansvarar institutionen för de litterära momenten inom ämneslärarutbildningen i svenska.

Institutionen är inte bara en framgångsrik grundutbildningsmiljö med bland annat ett kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation. Den är också mycket forskningsstark och har för närvarande nio professorer.

Uppsalaforskningen inom litteraturvetenskap är sannolikt landets bredaste. Vidden gäller tid och rum men också teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både svensk och utländsk litteratur. Vissa profilområden är formaliserade, och en särskild avdelning för litteratursociologi har funnits sedan 1965.

Vid institutionen gjordes de pionjärinsatser som medförde att ämnet retorik väcktes till liv i början av 1980-talet. Numera är forskningen i ämnet omfattande, såväl vad gäller retorikhistoria som modern talekonst. Forskningen är organiserad inom Avdelningen för retorik.

Förutom under fliken forskning förtecknas pågående forskning på de personliga hemsidorna.

litteratu´r (latin litteratu´ra 'alfabet', 'bokstavsskrift', 'skrift(lig framställning)', 'grammatik', 'språkvetenskap', av li´ttera 'bokstav'), här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.

litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

retorik (grekiska rhētorikē´ (te´chnē), av rhētoriko´s 'talar-', av retor), dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna. […] I den moderna retoriken studerar man det offentliga språket i äldre och nyare tider med modeller från den klassiska retoriken samt modern lingvistik och kommunikationsforskning.

Ur Nationalencyklopedien

 

Välkommen till Litteraturvetenskapliga institutionen!

 

Nyheter

December 2014

- Ny antologi utgiven: Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet. Redaktör är Anders Burman vid institutionen.

- Professor Marie-Christine Skuncke tilldelas Torgny Segerstedt-medaljen för år 2014, se artikeln Fem nya medaljörer utsedda.


Fler nyheter ...

Stiftelser och stipendier

- Sven och Dagmar Saléns stiftelse ledigförklarar inför det akademiska läsåret 2015/2016 två helårsstipendier för humanistisk forskning vid universitet eller annan forskningsinstitution i Europa (dock ej i Sverige). Sista ansökningsdag är 13 februari 2015. Läs mera här!

Genvägar

Kursscheman
Veckoschema
Forskningsseminarier/Bulletinen

Kontakt
Personal

Kalendarium

För utförligare information om seminarierna nedan, läs och ladda ned Bulletinen!

Tisdag den 27 januari

Allmänna seminariet - Retorik
15.15-17.00 (OBS! Ny tid!); 6-K1005 (Mallas salong)
Janne Lindqvist presenterar tankar kring revideringen av sin Klassisk retorik för vår tid. För material, hör av er till Janne.Lindqvist@littvet.uu.se.

Onsdag den 28 januari

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
16.15–18.00 (OBS! Tiden!); 6–0022 (Engelska Parken Humanistiskt Centrum)
Vårens första 1700-talsseminarium ägnas åt aktuell forskning inom ekonomisk historia: doktoranderna Måns JANSSON, Sarah LINDEN PASAY och Hedvig WIDMALM, presenterar sina avhandlingsarbeten. Seminariet anordnas i samarbete med Ekonomisk-historiska institutionen.

Torsdag 12 februari

Allmänna seminariet - Retorik
15.15–17.00; 6:0031
Sofi Qvarnström, KOM, Lunds universitet: "Marknaden som stilfrämjare. Retorisering och mediering av politiska berättelser kring sekelskiftet 1800/1900"

Torsdag 19 februari

Allmänna seminariet - Retorik
15.15–17.00; lokal meddelas senare
Charlotte Hommerberg, Linnaeus University: "Bringing consumption reviews into relief by combining appraisal and argumentation analysis – the case of Robert Parker’s wine reviews"
 

Till kalendariet ...Noden Kultur-Demokrati-Medborgarskap erbjuder seminarier öppna för alla intresserade. Noden är ett samarbete mellan Litteraturvetenskapliga institutionen, Institutionen för ABM samt Centrum för genusvetenskap. För mer information, se Kultur-Demokrati-Medborgarskap.