Litteraturvetenskapliga institutionen

Vid institutionen finns två huvudämnen: litteraturvetenskap och retorik. Inom båda ges utbildning på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning. Dessutom ansvarar institutionen för de litterära momenten inom ämneslärarutbildningen i svenska.

Institutionen är inte bara en framgångsrik grundutbildningsmiljö med bland annat ett kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation. Den är också mycket forskningsstark och har för närvarande nio professorer.

Uppsalaforskningen inom litteraturvetenskap är sannolikt landets bredaste. Vidden gäller tid och rum men också teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både svensk och utländsk litteratur. Vissa profilområden är formaliserade, och en särskild avdelning för litteratursociologi har funnits sedan 1965.

Vid institutionen gjordes de pionjärinsatser som medförde att ämnet retorik väcktes till liv i början av 1980-talet. Numera är forskningen i ämnet omfattande, såväl vad gäller retorikhistoria som modern talekonst. Forskningen är organiserad inom Avdelningen för retorik.

Förutom under fliken forskning förtecknas pågående forskning på de personliga hemsidorna.

litteratu´r (latin litteratu´ra 'alfabet', 'bokstavsskrift', 'skrift(lig framställning)', 'grammatik', 'språkvetenskap', av li´ttera 'bokstav'), här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.

litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

retorik (grekiska rhētorikē´ (te´chnē), av rhētoriko´s 'talar-', av retor), dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna. […] I den moderna retoriken studerar man det offentliga språket i äldre och nyare tider med modeller från den klassiska retoriken samt modern lingvistik och kommunikationsforskning.

Ur Nationalencyklopedien

 

Välkommen till Litteraturvetenskapliga institutionen!

 

NYHETER

Publikationer

November 2014

 - Boken Sverige i tiden: Berättelser från ett levande land släpps söndagen 30/11, kl. 12.30, på Historiska museet. Författare är bl.a. Annie Linnéa Mattsson.

- Releasefest - torsdagen 27/11, kl. 17.00, i Humanistvillan, Stockholms Universitet - för de båda volymerna från den XVIII:e Strindbergskonferensen 2012 i Stockholm Arvet efter Strindberg / The Strindberg Legacy, red. David Gedin, Roland Lysell, Willmar Sauter, Per Stam och Strindberg on International Stages / Strindberg in Translation.

- Nu bok utgiven: Samtalets retorik. Belevade kulturer och offentlig kommunikation i svenskt 1700-tal. Författare är Ann Öhrberg.

- Ny bok utgiven: Pedagogikens idéhistoria. Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år. Författare är Anders Burman.

- Ny bok utgiven: Upplysningskritik. Redaktör är bl.a. Anders Burman.

Oktober 2014

- Ny bok utgiven: Tillsammans. Politik, filosofi och estetik på 1960- och 1970-talen. Redaktör är bl.a. Anders Burman.

September 2014

- Ny bok utgiven: Retorisk kritik. Redaktörer är Otto Fischer, Patrik Mehrens och Jon Viklund.

- Ny monografi utgiven: Carl Peter Thunberg, Botanist and Physician: Career-Building across the Oceans in the Eighteenth Century. Författare är Marie-Christine Skuncke.

- Ny bok utgiven: "Darum ist die Welt so groß": Raum, Platz und Geographie im Werk Goethes. Medredaktör är Mattias Pirholt.

- Ny bok utgiven: Med fjädern från en kerubs vinge. Studenten Erland Hofstens passionsepos "Ett Rimm" (1677). Textutgåva med inledning och förklaringar. Författare och textutgivare är Lars Burman.

Övrigt

November 2014

- David Gedin föreläser lördagen 29/11, kl. 15, på Strindbergsmuseet: "En strippad Strindberg".

Oktober 2014

- Frida Buhre medverkar som domare och coach i Utbildningsradions program Retorikmatchen. Serien sänds fr.o.m. den 14 oktober i SVT:s Barnkanalen (tisdagar 19.20), och i SR:s P4 (lördagar kl 11:33).

KALENDARIUM

För utförligare information om seminarierna nedan och information om Högre liberal arts-seminariet på Campus Gotland, läs och ladda ned Bulletinen!

December 2014

Torsdagen den 4 december

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap
Kl. 15.15–17.00

Lokal: 2–0024 (Observera lokalen!)
“Hur styr Selma Lagerlöf läsarens engagemang? En studie av första kapitlet i Kejsarn av Portugallien”. Carin Östman, universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk, inleder.

Tisdagen den 9 december

Kollokvium - Litteraturvetenskap
kl. 13.15–15.00
Lokal: 6-K1005 (Mallas salong)
Tuva Haglund presenterar sitt avhandlingsarbete om häxflickor och läskulturer i Mats Strandberg och Sara Berg-mark Elfgrens Engelsforstrilogi. Material tillgängligt fr.o.m. 2 december. 

Onsdagen den 10 december

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
Kl. 16.15–18.00 (obs tiden!)
Plats: Seminariet äger rum i den vackra Boksalen på Carolina.
Avdelningschef Per CULLHED, docent Maria BERGGREN och IT-chef Emil LUNDBERG, Uppsala universitetsbibliotek: ”Den digitala plattformen Alvin: En guldgruva för 1700-talsforskare.” Seminariet anordnas i samarbete med Uppsala universitetsbibliotek. Postseminarium.

Torsdagen den 11 december

Allmänna seminariet – Retorik
Kl. 15.15–17.00
Lokal: 6:0022
Magnus Ullén diskuterar ”Den litterära situationen. Om retorik och litteratur: exemplet Selma Lagerlöf”

Tisdagen den 16 december

Kollokvium - Litteraturvetenskap
kl. 13.15–15.00
Lokal: 6–K1005 (Mallas salong)
Skönlitterära debutanter 1997–2014. Diskussion av ett manuskript av Henrik Fürst, doktorand i sociologi. Material tillgängligt fr.o.m. den 8 december.

Onsdagen den 17 december

Allmänna seminariet – Retorik
Kl. 15.15–17.00
Lokal: 6:0023
Dimitrios Iordanoglou, ”Antifon på svenska”. Iordanoglou lägger fram en preliminär översättning av Antifons Tetralogier samt fragmenten Om sanningen och Om endräkt.

Torsdagen den 18 december

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap
kl. 15.15–17.00
Lokal: 6–0031
Projektseminarium för gemensam diskussion av forskningsansökningar i vardande. Dessa lämnas in senast den 8 december kl. 12.00. Därefter meddelas programmets uppläggning i ett samtliga-mejl. Postseminarium i form av julfest!

Tisdag den 20 januari

Allmänna seminariet – Retorik
Kl. 15.15–17.00
Lokal: 6:0031
Seminarium med Jesper Svenbro. Närmare information meddelas senare.