Litteraturvetenskapliga institutionen

Vid institutionen finns två huvudämnen: litteraturvetenskap och retorik. Inom båda ges utbildning på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning. Dessutom ansvarar institutionen för de litterära momenten inom ämneslärarutbildningen i svenska.

Institutionen är inte bara en framgångsrik grundutbildningsmiljö med bland annat ett kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation. Den är också mycket forskningsstark och har för närvarande nio professorer.

Uppsalaforskningen inom litteraturvetenskap är sannolikt landets bredaste. Vidden gäller tid och rum men också teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både svensk och utländsk litteratur. Vissa profilområden är formaliserade, och en särskild avdelning för litteratursociologi har funnits sedan 1965.

Vid institutionen gjordes de pionjärinsatser som medförde att ämnet retorik väcktes till liv i början av 1980-talet. Numera är forskningen i ämnet omfattande, såväl vad gäller retorikhistoria som modern talekonst. Forskningen är organiserad inom Avdelningen för retorik.

Förutom under fliken forskning förtecknas pågående forskning på de personliga hemsidorna.

litteratu´r (latin litteratu´ra 'alfabet', 'bokstavsskrift', 'skrift(lig framställning)', 'grammatik', 'språkvetenskap', av li´ttera 'bokstav'), här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.

litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

retorik (grekiska rhētorikē´ (te´chnē), av rhētoriko´s 'talar-', av retor), dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna. […] I den moderna retoriken studerar man det offentliga språket i äldre och nyare tider med modeller från den klassiska retoriken samt modern lingvistik och kommunikationsforskning.

Ur Nationalencyklopedien

 

Välkommen till Litteraturvetenskapliga institutionen!

 

Aktuellt

Nyheter

Mars 2015

- Janne Lindqvist medverkar som gästredaktör och artikelförfattare, och Erik Bengtsson som artikelförfattare, i det nya numret (nr 68) av Rhetorica Scandinavica. Numret kommer ut i början av mars och är ett temanummer om Aristoteles Retoriken. Dessutom recenseras publikationer av Otto Fischer, Patrik Mehrens och Jon Viklund, Peter Lind, och Mats Rosengren.

Februari 2015

- Ny bok av Sigrid Schottenius Cullhed utgiven: Proba the Prophet: The Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba.

Januari 2015

- Ny bok av professor emeritus Thure Stenström utgiven: Utsikter och insikter. Boken är en samling omtryckta essäer från de senaste 50 åren. Innehållsförteckning och förord finns tillgängliga här.

December 2014

- Ny antologi utgiven: Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet. Redaktör är Anders Burman vid institutionen.

- Professor Marie-Christine Skuncke tilldelas Torgny Segerstedt-medaljen för år 2014, se artikeln Fem nya medaljörer utsedda.


Fler nyheter ...

Svenska Litteratursällskapet - Årsmöte 2015

Svenska Litteratursällskapet håller sitt årsmöte onsdagen den 18 mars kl. 16.15-18.00 i Geijersalen

Professor Sara Danius föreläser om "Proust och inversionen". Efter föreläsningen följer en buffé för anmälda deltagare (anmälan skickas till linn.areskoug@edu.uu.se).

Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL)

Under 2015 och 2016 delas redaktionen för Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL) mellan Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola. Till TfL:s hemsida!

Doktorandkurser

Under vt 2015 ges följande kurser inom doktorandutbildningen:

  • Fördjupningskurs i allmän litteraturvetenskaplig teori och metod ges under första halvan av vt 2015. Lärare: Torsten Pettersson och Johan Svedjedal.
     
  • Medeltid, Renässans, Barock kommer att gå under andra halvan av vårterminen. Lärare: Sigrid Schottenius Cullhed.
     
  • Vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria ges en doktorandkurs i Efterantikt latin. Sista anmälningsdag är 1 mars 2015. Läs mer i dokumentet Efterantikt latin. Schema finns här!

Genvägar

Kalendarium

I månadsbladet Bulletinen finns utförligare information om seminarierna: mars månads Bulletin.

Tisdag 10 mars

Allmänna seminariet - Retorik
13.15-17.00, med halvtimmes paus kl. 15.00; 6-0023
Seminarium om politisk retorik. Charlotta Seiler Brylla (Stockholms universitet), Otto Fischer (Humboldt-Universität/Uppsala universitet), Orla Vigsø (Göteborgs universitet), Jon Viklund (Uppsala universitet) presenterar olika perspektiv på politisk kommunikation. Se särskild presentation i Bulletinen!

Torsdag 12 mars

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap
15.15–17.00; 6–0031
Textkritiska perspektiv. Presentation av några stora pågående utgivningsprojekt: August Strindberg (Per Stam), C.J.L. Almqvist (Johan Svedjedal). Hjalmar Söderberg (Barbro Ståhle Sjönell). Seminariet ordnas i samarbete med Gunnel Engwall, Elena Balzamo och Lotta Gavel Adams, SCAS. Se särskild presentation i Bulletinen! Postseminarium.

Tisdag 17 mars

Kollokvium - Litteraturvetenskap
13.15–17.00 (med paus); 16–2044 (OBS! Tid och lokal!)
Workshop kring Litteraturbanken och de resurser den erbjuder inom digital humaniora. Inledningar av Mats Malm (föreståndare för Litteraturbanken) och Lars Borin (föreståndare för Språkbanken). Se särskild presentation i Bulletinen! Seminariet är ett samarrangemang mellan institutionerna för litteraturvetenskap och nordiska språk. Postseminarium.

Onsdag 18 mars

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
16.15-18.00; Engelska Parken Humanistiskt Centrum, hus 6, rum K1031
Professor Robin A. Robinson, University of Massachusetts, Dartmouth: "(Re)Producing Labor in Colonial America: Trafficking and Exploitation of British Women Convicts as a Matter of Policy". Postseminarium.

Svenska Litteratursällskapet
16.15-18.00; Geijersalen
Årsmöte 2015. Professor Sara Danius föreläser om "Proust och inversionen". Efter föreläsningen följer en buffé för anmälda deltagare (anmälan görs till linn.areskoug@edu.uu.se).

Torsdag 19 mars

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap
15.15–17.00; 6–0031
”Negotiating Motherhood”. Föreläsningar av professor Gabriele Griffin, York University, och professor Christine Hamm, Universitetet i Bergen, i anslutning till projektet Negotiating motherhood in contemporary Swedish society: Literary, medical and media discourses. Gabriele Griffin: ”Mediated Motherhood: Technologized Mothering in the 21st Century”. Christine Hamm: ”When the mother disappears: Happy Sally (2004) and Siss og Unn (2008) as trauma-texts about motherhood”. Seminariespråk: engelska. Se särskild presentation i Bulletinen!

 

Till det fullständiga kalendariet ...
 

Noden Kultur-Demokrati-Medborgarskap erbjuder seminarier öppna för alla intresserade. Noden är ett samarbete mellan Litteraturvetenskapliga institutionen, Institutionen för ABM samt Centrum för genusvetenskap. För mer information, se Kultur-Demokrati-Medborgarskap.